ROZWÓJ ORAZ SZKOLENIA

​ROZWÓJ PRACOWNIKÓW ORAZ SZKOLENIA

Każdy pracownik  ASCO ma możliwość  indywidualnego rozwoju oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Nowo przyjęci  członkowie naszej firmy  otrzymują dokument o nazwie „Górka Szkoleniowa”, gdzie wyszczególnione są szkolenia grupowe oraz instruktaże indywidualne, dedykowane dla danego stanowisko pracy. Jesteśmy bardzo dumni z naszego autorskiego systemu LUZ (Ludzie - Umiejętności - Zarobki) przeznaczonego dla pracowników Produkcji. Pracownik ma realny wpływ na swój rozwój zawodowy i wynagrodzenie. Pracownicy Produkcji mogą podnosić swoje kwalifikacje, a co za tym idzie - swoje wynagrodzenie! Organizowane są również szkolenia dotyczące np.: zasad bezpiecznego handlu międzynarodowego czy też ochrony danych osobowych. Będąc pracownikiem ASCO masz również szanse wziąć udział w szkoleniach zewnętrznych.
null
null
null