DANE KONTAKTOWE

Siedziba i Biuro Handlowe:

Emerson Automation Solutions

Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics Poland Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2A

02-678 Warszawa

Tel. +48 22 458 92 88

E-mail: Biuro@Emerson.com

www.Emerson.comZakład Produkcyjny

Emerson Automation Solutions

Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics Poland Sp. z o.o.

ul. Kurczaki 132

93-331 Łódź

Tel. +48 42 689 35 11

Plan połączenia AVENTICS Sp. z o.o. z ASCO Numatics Sp. z o.o./Plan of the merger of AVENTICS Sp. z o.o. and ASCO Numatics Sp. z o.o.

Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics Poland Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa (Biuro Handlowe), tel. + 48 22 458 92 88. Zakład Produkcyjny: ul. Kurczaki 132, 93-331 Łódź, tel. + 48 42 689 35 11. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000110935, Kapitał Zakładowy: 17 680 000 zł. NIP: 526-0038-456, REGON: 010665594.

ASCO Numatics