styczeń 2020

Komunikat: Istotne informacje dotyczące połączenia spółek/Important information regarding legal merger


Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem:
                         

                                   Plan połączenia Aventics sp. z o.o. z Asco Numatics sp. z o.o. / Plan of the merger of 
                                                                    Aventics sp. z o.o. and Asco Numatics sp. z o.o.

                           

                                                                                                                    Zespół Emerson Automation Solutions