PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

Przemysł motoryzacyjny jest najbardziej wymagającym przemysłem z punktu widzenia pneumatyki siłowej. Wszystkie linie montażowe muszą działać z najwyższą dokładnością i maksymalną elastycznością. Elementy pneumatyczne stanowią dużą część ich wyposażenia.

Siłowniki
Szeroki wybór najwyższej jakości siłowników.

Zawory rozdzielające
Zawory liniowe, zawory standardowe i niestandardowe, wyspy zaworów pneumatycznych …

Układy przygotowania powietrza
Warunkiem koniecznym prawidłowego działania aplikacji pneumatycznych jest zapewnienie najwyższej jakoœci sprężonego powietrza. Urzšdzenia ASCO Numatics do przygotowania powietrza majš możliwoœć kontrolowania jakoœci sprężonego powietrza dla żšdanych ciœnień, co gwarantuje efektywne działanie elementów pneumatycznych. Filtry, regulatory, smarownice, precyzyjne regulatory, zawory odcinajšce, regulatory proporcjonalne, wyposażenie dodatkowe …

ASCO Numatics