GRUPY I STREFY

 

Grupy

Strefa Kategoria Obecność atmosfer wybuchowych

Urządzenia grupy II

strefa 0 kategoria 1 G Ciągła, częsta
lub przez długie okresy czasu
strefa 20 kategoria 1 D

strefa 1 kategoria 2 G Czasowa
w normalnych warunkach pracy (możliwa)
strefa 21 kategoria 2 D

strefa 2 kategoria 3 G Okazyjna lub na krótki czas
(nigdy w normalnych warunkach pracy)
strefa 22 kategoria 3 D

Urządzenia grupy I

kategoria M 1 Obecność (metan, pył)

kategoria M 2 Ryzyko obecności (metan, pył)

 

  

Strefy

Obszary zagrożone wybuchem dla grupy II dzielą się na strefy związane z prawdopodobieństwem obecności atmosfery wybuchowej w tym obszarze. Strefy te są zdefiniowane w sposób następujący:

Gaz

Kolor Strefy Obecność gazu
0

Ciągła (w długich okresach)

1

Małe prawdopodobieństwo (przy regularnej pracy)

2

 

Uwaga: Ilustracja i kolory są tylko przykładem i nie mogą być traktowane za rozwiązanie modelowe dla zakładu produkcyjnego; odpowiedzialność za projekt ponosi główny projektant.

Pyły

Kolor Strefy Obecność pyłów
20

Ciągła (w długich okresach)

21

Małe prawdopodobieństwo (przy regularnej pracy)

22

Sporadyczna (krótkookresowo - nigdy przy regularnej pracy)

Uwaga: Ilustracja i kolory są tylko przykładem i nie mogą być traktowane za rozwiązanie modelowe dla zakładu produkcyjnego; odpowiedzialność za projekt ponosi główny projektant.


Klasy zabezpieczenia dla urządzeń elektrycznych do stosowania w atmosferach gazowych

Oznaczenie
Strefy Opis Symbol graficzny
0 1 2
"d" Checked Checked Obudowa ognioszczelna
Odnosi się do urządzeń elektrycznych, w których części mogące spowodować wybuch zamknięte są w obudowie przeciwwybuchowej. Obudowa wytrzymuje ciśnienie powstałe na skutek wybuchu części wewnętrznych i zapobiega wydostaniu się ognia na zewnątrz, do atmosfery zagrożonej wybuchem.
flameproof enclosure
"e" Checked Checked Zwiększony poziom bezpieczeństwa
Odnosi się do urządzeń elektrycznych o dużym poziomie bezpieczeństwa. Tego typu urządzenie nie nagrzewa się do wysokich temperatur i w normalnych warunkach działania nie jest żródłem iskier elektrycznych ani do wewnątrz, ani na zewnątrz.
increased safety
"i" "ia" Checked Checked Checked Iskrobezpieczeństwo
Typ zabezpieczenia, w którym ani iskra, ani temperatura nie mogą spowodować zapłonu atmosfery wybuchowej w warunkach określonych przez standardowe regulacje (zarówno przy normalnym działaniu, jak i przy uszkodzeniu).
intrinsically safety
"ib" Checked Checked
"m" Checked Checked Hermetyzacja
Oznacza specjalny rodzaj obudowy urządzenia elektrycznego uniemożliwiającej zapłon atmosfery wybuchowej przez iskrę lub temperaturę. Układ elektryczny jest zahermetyzowany (zalany) specjalną substancją uniemożliwiającą zapłon wybuchowej atmosfery.
encapsulation
"n" Checked Niezapalność
Typ zabezpieczenia, w którym części mogące spowodować wybuch są zahermetyzowane w żywicy odpornej na wpływ czynników środowiskowych tak, że iskrzenie lub nagrzewanie się zahermetyzowanego urządzenia nie może spowodować wybuchu
"o" Checked Checked Zanurzenie
Rodzaj zabezpieczenia dla urządzeń elektrycznych zanurzanych w oleju.
immersion protection
"p" Checked Checked Obudowa pod ciśnieniem
Zabezpieczenie polegające na wypełnieniu urządzenia elektrycznego gazem obojętnym pod ciśnieniem wyższym niż ciśnienie otoczenia.
Pressurised enclosure
"q" Checked Checked Wypełnienie proszkiem
Zabezpieczenie polgające na wypełnienu obudowy sproszkowanym materiałem.
filled enclosure

Klasy zabezpieczenia dla urządzeń elektrycznych do stosowania w atmosferach pyłółw palnych

Oznaczenie
Strefy Opis Symbol graficzny
0 1 2
"tD" Checked Checked

Obudowa ognioszczelna
Urządzenia elektryczne chronione przez obudowę i ograniczenie temperatury powierzchni do stosowania w obszarach, gdzie pyły palne mogą występować w ilości prowadzącej do pożaru lub wybuchu.
Zabezpieczenie przed zapłonem opiera się na ograniczeniu maksymalnej temperatury obudowy i innych powierzchni, które mogą stykać się z pyłem oraz na ograniczeniu przedostawania się pyłu do wnętrza obudowy przez obudowy "pyłoszczelne" lub "chroniące przed pyłem".
Norma ta nie dotyczy urządzeń elektrycznych przeznaczonych po pracy w części podziemnej kopalń oraz tych częsci instalacji naziemnych, które są zagrożone pożarem i/lub wybuchem pyłów palnych; norma nie uwzględnia ryzyka wskutek emisji z pyłów gazów palnych lub toksycznych.

flameproof enclosure
"mD" "maD" Checked Checked Checked Hermetyzacja i iskrobezpieczeństwo
Urządzenia elektryczne chronione przez hermetyzację "mD" i ograniczenie temperatury powierzchni do stosowania w obszarach, gdzie pyły palne mogą występować w ilości prowadzącej do pożaru lub wybuchu.
Typ zabezpieczenia, w którym częsci mogące być źródłem pożaru w atmosferze wybuchowej są zahermetyzowane w żywicy odpornej na działanie czynników środowiskowych w taki sposób, że pył nie może ulec zapaleniu podczas instalacji i działanie urządzenia.
encapsulation
"mbD" Checked Checked
"iD" Checked Checked Checked Iskrobezpieczeństwo
Urządzenia elektryczne do stosowania w potencjalnie wybuchowej atmosferze pyłowej lub po pokryciu warstwą pyłu oraz do podłączenie do układów iskrobezpiecznych dochodzących do tego typu środowiska.
Dotyczy urządzeń elektrycznych, w których obwody elektryczne nie mogą spowodować wybuchu w środowisku wybuchowej atmosfery pyłowej.
intrinsically safety

Klasy zabezpieczenia dla urządzeń nieelektrycznych

Oznaczenie
Strefy Opis Symbol
0 1 2
"c" Checked Checked Checked

Bezpieczeństwo konstrukcyjne
Norma ta określa wymagania dotyczące procesu wytwarzania pozwalające uniknąć źródeł zapłonu takich jak tarcie lub iskry. Norma dotyczy urządzeń, w których występuje ruch elementów i tarcie (przekładnie, hamulce, łożyska, sprężyny...).

flameproof enclosure


Klasy temperaturowe

Grupa I
Temperatury < 150°C lub < 450°C
odpowiednio do gromadzenia się pyłu węglowego na urządzeniach
Grupa II
Klasy temperaturowe dla gazu (G) Dopuszczalna temperatura powierzchni urządzenia elektrycznego
T1
T2
T3
T4
T5
T6
450°C
300°C
200°C
135°C
100°C
85°C

Temperatury zapłonu dla pyłów

Temperatura zapłonu pyłów zależy od ich konzystencji i natury.
Temperatury zapłonu pyłów dla różnych substancji podano w poniższej tabeli: przykłady

Dusts Temperatura zapłonu
Pył w powietrzu Warstwa 5 mm
Aluminium 560°C ≥450°C
Węgiel drzewny 520°C 320°C
Pył węglowy (lignit) 380°C 225°C
Kakao 590°C 250°C
Ziarna kawy 580°C 290°C
Kukurydza 530°C 460°C
Metyloceluloza 420°C 320°C
Włókna papierowe 570°C 335°C
Żywica acetalowa 530°C >450°C
Polietylen 440°C melts
PVC 700°C >450°C
Cukier 490°C 460°C
Skrobia 810°C 570°C
Toner 520°C topienie
Mąka 510°C 300°C

Uwaga: dane w niniejszej tabeli mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako dane referencyjne.

Wszystkie informacje o grupach, rodzajach zabezpieczeń i klasach temperaturowych muszą być podane na tabliczce znamionowej