ASCO NUMATICS I ATEX

 

Urzšdzenia ASCO NUMATICS objęte zakresem dyrektywy:

Dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń eleketrycznych i nie elektrycznych.

 • Wszystkie zawory elektromagnetyczne, korpusy i cewki majš certyfikaty ATEX
 • Zawór pneumatyczny ze zintegrowanym pilotem jest porównywalny z zaworem elektromagnetycznym; kompletny produkt musi mieć certyfikat ATEX
 • Zawór pneumatyczny z oddzielnym pilotem (np. z zaworem pilotowym CNOMO) musi mieć 2 certyfikaty: jeden dla zaworu elektromagnetycznego CNOMO, drugi dla zaworu pneumatycznego
 • Certyfikat ATEX konieczny jest do urzšdzeń nieelektrycznych: filtrów, regulatorów, smarownic, zaworów rozdzielajšcych pneumatycznych, siłowników.

Patrz nasz katalog ATEX on-line ATEX


Oznaczenie urzšdzeń:

Oznaczenie zgodne z EN 60079-1 Oznaczenie zgodne z EN 61241-1
Oznaczenie zgodne z EN 61241-18 Oznaczenie zgodne z EN 13463-5
Przykłady oznaczeń

Głowica elektromagnetyczna z serii NK

Standardowy siłownik


Grupy gazów

Grupy Gaz Temperatura
zapłonu
Klasa temperaturowa
T1 T2 T3 T4 T5 T6
I metan
II A aceton
kwas octowy
amoniak
etan
chlorek metylenu
metan (CH4)
tlenek węgla
propan
540 °C
485 °C
630 °C
515 °C
556 °C
595 °C
605 °C
470 °C
n-butan
n-butyl
365 °C
370 °C
n-hexane 240 °C
aldehyd octowy
eter etylu
140 °C
170 °C
ethyl nitrite 90 °C
B etylen
tlenek etylu
425 °C
429 °C - 440 °C
siarczek wodoru 270 °C
C acetylen (C2H2) 305 °C
dwusiarczek węgla (CS2) 102 °C
wodór (H2) 560 °C
Klasy ochrony obudów
Deklaracje zgodnoœci dostarczane przez ASCO NUMATICS:
 • Z produktami
  • deklaracja zgodnoœci CE
  • instrukcja instalacji i obsługi
 • Na życzenie
  • Certyfikat badań EC
  • Deklaracja badań jakoœci