ZASTOSOWANIE

Tyre making

PRODUKCJA OPON


Kontrola przy użyciu proporcjonalnego regulatora ciśnienia w zależności od średnicy opony pozwala tworzyć poszczególne warstwy opony z zachowaniem stałej jakości.

PRÓBA SZCZELNOŚCI


Proporcjonalny regulator ciśnienia precyzyjnie reguluje ciśnienie probiercze dla różnych elementów testowanych pod względem szczelności.
Leak test

           
Vacuum generation

           

TWORZENIE PRÓŻNI

Zmiana ciśnienia wejściowego generatora próżni za pośrednictwem zaworu proporcjonalnego zmienia generowaną próżnię.

CIŚNIENIE NAPEŁNIANIA


Ciecz płynie do zaworu pod stałym ciśnieniem niezależnie od poziomu cieczy w zbiorniku. Objętość napełniania pozostaje stała.
Filling pressure

           
Laser cutting
           
           

CIĘCIE LASEREM

           
Ciśnienie gazu jest regulowane w zależności od materiału i jego grubości.

REGULACJA GAZU


Jednostka sterująca korzysta z czterech zaworów proporcjonalnych służących do regulacji zasilania gazem czterech palników.
Gas adjustment