TERMINOLOGIA

hysteresis

Histereza

Histereza to przejaw tarcia i naprężeń elementów elastycznych. Skutkuje to różnymi wartościami ciśnienia wyjściowego przy wstępnie określonej wartości zadanej w zależności od tego, czy poprzednia wartość była wyższa czy niższa.

Sensitivity

Czułość


Minimalna zmiana względem wartości zadanej, która prowadzi do zmiany ciśnienia wyjściowego, jest nazywana czułością. Ta wartość, wyrażana jako procent maksymalnego ciśnienia wyjściowego, wynosi zaledwie 0,5% w przypadku zaworów SENTRONIC firmy ASCO Numatics, co umożliwia regulację ciśnienia wyjściowego z niezwykłą precyzją..

Linearity  

Liniowość


Ciśnienie wyjściowe przedstawione w zależności od wartości zadanej powinno mieć krzywą charakterystyki (linia przerywana) zbliżoną do prostej (liniowej), aby można było jak najdokładniej przewidzieć ciśnienie oczekiwane przy danej wartości zadanej. Rozbieżność jest obliczana na podstawie maksymalnego odchylenia od idealnej krzywej charakterystyki w odniesieniu do maksymalnego ciśnienia wyjściowego. 

Repeatability

Powtarzalność


Elementy sterujące pozwalają uzyskać większą precyzję przez powtarzanie ustalonej wcześniej wartości niż podczas regulacji do wartości absolutnych. Jest to spowodowane tym, że rozbieżność względem charakterystyki linearnej nie ma znaczenia. Ponadto niska histereza ma pozytywny wpływ na powtarzalność.

Zero Adjustement

Kalibracja zera 


Dzięki kalibracji zera zaworowi proporcjonalnemu można przypisać ustalony wcześniej punkt początkowy i/lub określone ciśnienie lub przepływ odpowiadający ustalonej wcześniej wartości zadanej. 

Span Adjustement

Kalibracja rozpiętości zakresu 


Jeśli zakres roboczy użytkownika stanowi tylko część całkowitego zakresu regulacji zaworu, kalibracja rozpiętości zakresu umożliwia przypisanie zakresu wartości zadanych (0–10 V) do zakresu roboczego użytkownika. Pozwala to uzyskać najwyższą możliwą rozdzielczość. 

Ramp Function

Funkcja narastająca 


Funkcja narastająca przekształca krok wartości zadanej na wewnętrzny, stopniowy wzrost sygnału wartości zadanej. Umożliwia to wolne otwieranie i zamykanie zaworów proporcjonalnych.