AKCESORIA


Udostępnij tą stronę:   Facebook Twitter Google LinkedIn Pinterest Email

Poznaj naszą ofertę akcesoriów dla zaworów regulacyjnych ciśnienia i przepływu.

Urządzenie sterujące: Control D


Autonomiczne urządzenie sterujące CONTROLD służy do sterowania procesami w pętli otwartej, zamkniętej lub podwójnej  (kaskadowej). Jest przeznaczone do sterowania zaworami proporcjonalnymi przez regulację prądu w cewce cylindrycznej zaworu. Maksymalna wartość prądu cewki cylindrycznej jest określana automatycznie przy użyciu funkcji automatycznego dostrajania. Wyższe wymagania dotyczące dokładności można spełnić, kontrolując przepływ, temperaturę, ciśnienie, siłę itd. przy użyciu dodatkowych analogowych wejść informacji zwrotnych. 
  • Łatwa zmiana parametrów sterowania
  • Sterowanie cyfrowe
  • Zintegrowany wyświetlacz
  • Przycisk funkcji AUTO-ADAPT do automatycznego dostosowywania
  • Odpowiedni do użytku z zaworami proporcjonalnymi z serii 602 

Control D
Pobierz oprogramowanie: 
ASCO DigiCom

Cyfrowa jednostka sterująca do proporcjonalnego zaworu elektromagnetycznego


Przekształca analogowe sygnały wejściowe sterowania na sygnały sterujące proporcjonalnego zaworu elektromagnetycznego przy użyciu modulacji szerokości impulsów
• Wyświetlacz LED zintegrowany w złączu
• Możliwość dostosowania sterowania narastającego W GÓRĘ/W DÓŁ
• Prąd wyjściowy cewki niezależny od rezystancji cewki (temperatury) i zmian napięcia zasilania
Ustawianie parametrów za pośrednictwem interfejsu komputerowego i przystawki do programowania lub, opcjonalnie, przy użyciu przełączników zintegrowanych w złączu


Digital Control Unit

Analogowy moduł we/wy dla wysp zaworowych proporcjonalnych zaworów regulacyjnych 


Ten moduł we/wy rozszerza zakres funkcjonalny wysp zaworowych wyposażonych w układy elektroniczne G3. Umożliwia użytkownikom sterowanie analogowymi zaworami proporcjonalnymi za pośrednictwem układów elektronicznych G3 i protokołu fieldbus oraz uzyskanie następujących korzyści:
  • Wyeliminowanie analogowych kart wyjściowych w sterowniku PLC
  • Zmniejszenie ilości okablowania
  • Diagnostykę za pośrednictwem protokołu Fieldbus


I/O Analog module


Regulowany przełącznik ciśnieniowy


  • Z zabezpieczeniem i bez niego oraz ze wskaźnikami stanu
  • G 1/4 lub korpus montowany do podbazy

Regulowany przełącznik ciśnieniowy jest odpowiedni wyłącznie do użytku z zaworami regulacyjnymi ciśnienia.


Adjustable Pressure Switch


Materiały do pobrania

Flow pressure accessories datasheets

Więcej informacji- Arkusze informacyjne akcesoriów 
Contact us
Skontaktuj się z nami - Znajdź dane kontaktowe