ZAWORY ODCINAJĄCE


Funkcja Urządzenia Przyłącze Seria Strona

2/2  Technologia membranowa cartridge Ø 8 mm 282 X006-01-28

2/2 - 3/2 Technologia kołyskowa Montaż na płycie 067 X006-01-05

2/2 - 3/2 Technologia kołyskowa 1/8 - Montaż na płycie 068 X006-01-07

2/2 - 3/2 Flapper valve pad mount body 068 X006-01-07

2/2 - 3/2 Technologia kołyskowa Hose connection 110 X006-01-10

3/2 Technologia kołyskowa
Gwintowe
1/4-28 i 5/16-24
360 X006-01-15

2/2 - 3/2 Technologia kołyskowa Montaż na płycie 360 X006-01-20

3/2 Technologia kołyskowa Montaż na płycie 385 X006-01-25

2/2 Technologia membranowa M5 - 1/8 282 X006-01-30

2/2 Technologia membranowa 1/4 282 X006-01-35

2/2 Technologia dźwigniowa
Gładkie króćceśrednica
zewnętrzna 8 - 11 mm
283 X006-01-40

2/2 Technologia dźwigniowa
Gładkie króćceśrednica
zewnętrzna 8 - 11 mm
283 X006-01-45

3/2 Technologia dźwigniowa Smooth pigots
O.D. 8 - 11 mm
383 X006-01-50

3/2 Technologia dźwigniowa
Gwintowe
1/4 - 1/2
383 X006-01-55

2/2 Technologia mieszkowa 1/8 - 1/4 296 X006-01-65

3/2 Technologia mieszkowa 1/4 396 X006-01-70


2/2 Micro solenoid valve pinch mechanism for flexible tube 284 X006-01-70

3/2 Micro solenoid valve pinch mechanism for flexible tube 384 X006-01-70