DANE KONTAKTOWE

Siedziba i Biuro Handlowe:

ASCO Numatics Sp. z o.o.
02-678 Warszawa
ul. Szturmowa 2A
Tel. +48 22 458 92 80
Fax. +48 22 458 92 88
E-mail: biuro@emerson.com


Zakład Produkcyjny:

ASCO Numatics Sp. z o.o.
93-331 Łódź
ul. Kurczaki 132
Tel. +48 42 689 20 32
Fax. +48 42 689 20 47

ASCO Numatics Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa (Biuro Handlowe), tel. + 48 22 45 89 280. Oddział Produkcyjny: ul. Kurczaki 132, 93-331 Łódź, tel. + 48 42 689 20 32. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000110935, Kapitał Zakładowy: 4 000 000 zł. NIP: 526-0038-456, REGON: 010665594.  
ASCO Numatics