marzec 2016

Zawory serii 290 ze stali nierdzewnej dostępne teraz z certyfikacją do kontaktu z żywnością

Zawory serii 290 ze stali nierdzewnej z certyfikacją do kontaku z mediami pomocniczymi w przetwórstwie żywności lub cieczy spożywczych.
Firma ASCO zaprezentowała nowe zawory serii 290, które zgodne są z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 dot. materiałów/wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zgodnie z tym certyfikatem zawory firmy ASCO serii 290 wykorzystywać można do kontaktu z mediami pomocniczymi w przetwórstwie żywności lub też cieczy spożywczych, dzięki zgodności z branżowymi normami oraz wymogami dotyczącymi higieny. Zawory serii 290 spełniają normy zawarte w: rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 w odniesieniu do „wymogów dotyczących kontaktu z żywnością”, rozporządzeniu (WE) nr 2023/2006 w odniesieniu do „dobrej praktyki produkcyjnej” oraz rozporządzeniu (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do „materiałów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością”. Zastosowane materiały są zgodne ze specyfikacją FDA CFR21. Podobnie jak w przypadku innych produktów firmy ASCO zawory te są również zgodne z normą zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 2011/65 (RoHS 2) w której ograniczono wykorzystywanie materiałów niebezpiecznych. Firma ASCO oferuje ten produkt z odpowiednimi etykietami potwierdzającymi tę certyfikację. Produkt ten dostarczany jest wraz z deklaracją zgodności, w tym listą wszystkich mających kontakt z produktem części oraz ich certyfikatów.
Kluczowe cechy zaworów serii 290 z certyfikacją do kontaktu z żywnością:

- Wszechstronność: zawory te dostępne są w wersji z korpusami ze stali nierdzewnej, z przyłączeniami gwintowanymi na klampy lub do wspawania

- Atesty branżowe: każdy zawór dostarczany jest wraz z deklaracją zgodności zgodną z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004.

- Niezawodność: wykorzystujemy materiały wysokiej jakości, aby zagwarantować niezawodność, solidność i długi czas eksploatacji naszych produktów (zawory podlegają tym samym rygorystycznym testom kwalifikacyjnym co nasze standardowe zawory serii 290)
- Łatwość konfiguracji oraz prosta obsługa: ta nowo certyfikowana wersja posiada te same właściwości, wymiary oraz parametry co nasze standardowe zawory serii 290.   

Branże i zastosowania:

Zawory te przeznaczone są do zastosowań, w których wykorzystuje się żywność i płyny pomocnicze we wszystkich segmentach, takich jak:


- Przetwarzanie lub konserwowanie do celów przetwórstwa żywności (mięso, owoce, warzywa)

- Maszyny do formowania, napełniania i zgrzewania opakowań oraz w przypadku wszystkich płynów pomocniczych takich jak azot - Zastosowanie w procesach CIP (Clean in Place), np. za pomocą kwasów, sody, nadtlenku wodoru), SIP (Sterilization in Place), procesach próżniowych i procesach w których wykorzystuje się dwutlenek węgla

- Zastosowanie u wytwórców produktów spożywczych (takich jak cukier, makaron, kakao, kawa, herbata, nabiał, mąka, produkty zbożowe, napoje).

Nowe zawory dostępne są w kombinacji ze wszystkimi standardowymi opcjami, które są dostępne w odniesieniu do standardowej serii 290.

Pobierz kartę katalogową tego produktu