TYPE REGELAARS

Een regelaar is een regelorgaan dat de ontvangen terugkoppeling van een transmitter vergelijkt met een vooraf ingestelde waarde. Hierna wordt er een signaal gestuurd naar het corrigerende orgaan (de proportionele afsluiter) om de opening van de afsluiter aan te passen totdat de ingestelde waarde is bereikt. De regelaar moet het corrigerende orgaan blijven sturen, zodat de dynamische eigenschappen van het te regelen proces goed in balans zijn. De gewenste waarde moet in een zo kort mogelijke tijd worden bereikt, terwijl de teruggekoppelde waarde zo min mogelijk moet schommelen rond de gewenste waarde.

Continue regelaars

De uitgang van een continue regelaar is voorzien van een continu signaal (spanning of stroom) die voortdurend alle tussenliggende waarden tussen een begin –en eindwaarde kan aannemen. Er zijn drie type regelaars: Proportioneel (P), Proportioneel en Integraal (PI) en Proportioneel Integraal en Differentiërend (PID). Elk type regelaar heeft bepaalde toepassingen waarvoor het geschikt is. Voor een volledige uitleg van de drie soorten regelaars, kunt u dit Wikipedia artikel lezen.
P Controller PI Controller PID Controller
Toepassing P PI PID
DRUK Beperkt Geschikt
DEBIET / Geschikt Minder geschikt
TEMPERATUUR Beperkt Geschikt
NIVEAU Geschikt / Geschikt
SNELHEID Geschikt

Schakelende regelaars

In tegenstelling tot de continue regelaar heeft dit type regelaar geen continu uitgaand signaal. Het uitgaande signaal kan alleen aan of uit worden gezet. Echter, dit kan ook worden gebruikt voor aansturing.
Soorten van modulatie:
  • Pulsbreedte modulatie (PBM): ASCO gebruikt pulsbreedte modulatie in haar elektronische regeleenheden.
  • Pulsamplitude modulatie.
  • Pulsfrequentie modulatie.
Bij pulsbreedte modulatie (PBM) wordt de 24 V/DC voedingsspanning omgezet in rechthoekige pulsen met verschillende breedtes. Het uitgaande signaal is niet langer een constant signaal, maar een reeks van pulsen die worden herhaald volgens een bepaald tijdsinterval of periode.