TERMINOLOGIE

hysteresis

Hysterese


Hysterese ontstaat door wrijving en een acute belasting van elastische componenten. Dit resulteert in een verschil in druk bij dezelfde waarde van het stuursignaal, afhankelijk of de gewenste waarde was bereikt van “onder” (verhoging van het stuursignaal) of van “boven” (verlaging van het stuursignaal). De hysterese wordt uitgedrukt in een percentage van de maximale druk.

Sensitivity

Gevoeligheid


De minimale verandering in een stuursignaal, wat leidt tot een verandering van de druk, wordt gevoeligheid genoemd. Het wordt uitgedrukt in een percentage van de maximale druk. Bij de SENTRONIC afsluiters van ASCO is deze waarde slechts 0.5 %, waardoor het gebruikt kan worden bij extreem gevoelige toepassingen.

Linearity  

Lineariteit


Een uitlaatdruk die afhankelijk van het stuursignaal wordt weergegeven, moet resulteren in een bijna rechte (lineaire) karakteristieke curve (stippellijn). Hierdoor kan de verwachte druk bij een gegeven stuursignaal zo nauwkeurig mogelijk worden voorspeld. Het verschil wordt berekend op basis van de maximale afwijking van de ideale rechte lijn in vergelijking met de maximale uitlaatdruk.

Repeatability

Herhalingsnauwkeurigheid


Regelorganen zijn nauwkeuriger in het herhalen van specifieke vooraf ingestelde waarden dan het regelen van absolute waarden. De reden hiervan is dat de afwijking als gevolg van de lineairiteit hier geen rol speelt. Overigens wordt de herhalingsnauwkeurigheid  positief beïnvloed door een lage hysterese.

Zero Adjustement

Nulstelling


Door middel van de nulstelling kan de proportionele afsluiter worden ingesteld op een vooraf bepaald beginpunt. Een bepaalde druk of debiet correspondeert dan met een vastgesteld stuursignaal.

Span Adjustement

Spanaanpassing


Wanneer het operationele bereik van het proces slechts een deel van het totale regelbereik van de proportionele afsluiter is, kan spanaanpassing worden gebruikt om het stuursignaal (de gewenste, ingestelde waarde, welke 0-10 V is) aan te passen aan het operationele bereik. Dit zorgt voor de hoogst mogelijke resolutie.

Ramp Function

Ramp-functie


De ramp-functie zorgt voor een geleidelijke stijging van het stuursignaal. Dit zorgt er voor dat proportionele afsluiters geleidelijk geopend en gesloten kunnen worden.