REGELSYSTEMEN EN METHODEN

In vele machines en installaties moeten fysische variabelen een vooraf bepaalde waarde behouden, onafhankelijk van externe invloeden. Om dit te bereiken, moeten de volgende drie handelingen worden volbracht: meten, vergelijken en aanpassen. De vereiste werkcyclus vindt plaats in een zogenoemde regelkring. Regelkringen kunnen open of gesloten zijn.
OPEN REGELKRING


Open loop control
Een voorbeeld van een open regelkring is een radiator in een centraal verwarmingssysteem. De toevoer van warm water, en dus de kamertemperatuur, wordt geregeld of aangepast met een handmatig bedienbare afsluiter. Zodra de kamertemperatuur stijgt moet de afsluiter handmatig worden gesloten. Zodra de kamertemperatuur daalt, moet de afsluiter handmatig worden geopend. Het stijgen en dalen van de kamertemperatuur wordt namelijk niet automatisch geregeld.
Dit is een open regelkring, een systeem zonder automatische terugkoppeling.

Het toevoegen van een thermostatisch geregelde radiatorafsluiter, die opent en sluit in overeenstemming met de kamertemperatuur, zorgt ervoor dat deze open regelkring een gesloten regelkring wordt.

GESLOTEN REGELKRING

De DIN standaard 19226 definieert de termen “regelen en aanpassen” als volgt: “Regelen en aanpassen is een handeling waarbij een fysische waarde (bijvoorbeeld de temperatuur, de druk, et cetera) continu gemeten en vergeleken wordt met een vooraf bepaalde waarde, met het doel om beiden gelijk te krijgen”. De resulterende reeks van handelingen vindt plaats in een gesloten regelkring.

Bij het voorbeeld van temperatuurregulatie in een radiator wordt de werkelijke temperatuur gemeten met een temperatuursensor en deze wordt vergeleken met een vooraf bepaalde waarde. Zodra er een verschil optreedt tussen de gewenste en gemeten waarde, wordt er een signaal verstuurd naar de afsluiter om open of dicht te gaan. Dit betekent dat de temperatuur wordt gehandhaafd op de vooraf bepaalde waarde, onafhankelijk van de externe omstandigheden. 


Closed loop control

DISCONTINUE REGULATIE

Discontinuous action Een proces wat stap voor stap plaatsvindt wordt discontinu genoemd. Een discontinue regelaar beïnvloedt het proces met behulp van korte schakelcycli, op een constant energieniveau. Discontinue regelaars worden daarom ook wel schakelende regelaars genoemd. De regelaars zorgen voor de bediening van het corrigerende orgaan door het activeren van een reeks van energie impulsen.

CONTINUE REGULATIE

Continue regelaars zorgen voor de bediening van het corrigerende orgaan door een continue invloed te hebben op het proces. Het regelen gebeurt permanent. De geregelde variabele kan elke waarde binnen het gedefinieerde regelbereik aannemen. Ononderbroken, willekeurige regelingssignalen tussen de 0 en 100% worden geactiveerd.  Coninuous Action