ELEKTRICITEITSCENTRALE

ElektriciteitscentrallDe toepassing

De bedrading van een pneumatisch besturingssysteem  in een elektriciteitscentrale.

Lees meer over ASCO Energiecentrale Oplossingen

De uitdaging
Een groot nutsbedrijf stond voor onderhoudsproblemen wegens de bedrading van een 40-jaar oud pneumatisch besturingssysteem in een van haar elektriciteitscentrales. In het verouderde systeem werden de magneetafsluiters individueel bekabeld en werd geen manifoldmontage toegepast. Het werd steeds moeilijker om de oorzaken van de problemen die frequent opdoken op te lossen en te diagnosticeren. Zo hebben technici continuïteitstests uitgevoerd op draadsecties met een testlicht. Toen ze het probleem niet konden vinden werd in zijn geheel nieuwe bedrading geïnstalleerd tegen aanzienlijk hogere kosten. Met meer dan 12 magneetventielen in elk van de zes panelen zorgde de situatie voor een ware onderhoudsnachtmerrie. De klant besloot het besturingssysteem te upgraden met de best beschikbare technologie.

De oplossing
ASCO stelde het ASCO Numatics G3 elektronica veldbus ventieleiland voor om de onderhoudsproblemen en de complexiteit van de bedrading op te lossen. Door het bedradingssysteem over te zetten naar een modulaire I/O oplossing met SPEEDCON-snelkoppelingstechnologie, vereenvoudigde het G3 platform het oplossen van problemen, elimineerde arbeids- en materiaalkosten, en verminderde de stilstand van het systeem waardoor de werkzaamheden werden verstoord. Het nutsbedrijf was dermate onder de indruk van de G3's diagnosefunctie, grafische weergave en het bedieningsgemak, dat het het ventieleiland ook op andere installaties installeerde.

De voordelen

  • Vereenvoudigde troubleshooting van de bedrading en diagnosefunctie
  • Besparing op onderhoudstijd en -kosten
  • Verminderde uitvaltijd apparatuur en verstoring workflow