AFSLUITERS VOOR BOORPUTTEN

Dental chair valve ASCO Numatics Europe Application stories

Deel deze pagina 
FacebookTwitterGoogleLinkedInPinterestEmail

Afsluiters voor olieboorputten

De toepassing oil wellhead shutoffs

Op afstand bedienbare afsluiters voor olieboorputten die gevoed worden door zonnepanelen/accu's.

De uitdaging

Een leverancier gespecialiseerd in het op afstand monitoren van boorputkoppen op olievelden ervoer buitensporige personeelskosten om een netwerk moeilijk bereikbare productielocaties  te bedienen. Het bedrijf controleerde kritische boorputafsluitersystemen op deze locaties, die werden gevoed door zonnepanelen en accu's.

De beheerder van het olieveld wenste een energiezuinig en explosieveilig veiligheidssysteem. De keuze voor een magneetventiel was zeer kritisch, aangezien deze zorg droeg voor het afsluiten van de boorput. Het doel was om het onderhoud te verminderen maar tevens een betrouwbare telemetrische en veilige shutdown te garanderen.

De oplossing

De leverancier wendde zich tot ASCO wegens haar kennis van magneetventielen en de mogelijkheid om bedrijfskritische telemetriesystemen te ondersteunen. ASCO leverde laag vermogen, 3/2, serie 316 magneetventielen plus de serie 262 magneetventielen met dubbele impuls spoel. Met het laagste energieverbruik in de markt, boden de 0,55-watt magneetventielen PLC compatibiliteit, een laag accu-energieverbruik , verminderde bedradingskosten en opwarming, en een algehele energiebesparing. Bovendien kunnen door toepassing van energiezuinige magneetventielen kleinere zonnepanelen worden gebruikt, waardoor een besparing in de systeemkosten van 10% optreedt. Een bijkomend voordeel: het lage energieverbruik stelde de olieveld leverancier in staat om locaties met weinig zonuren te bewerken, waardoor nieuwe markten voor hem opengingen en zich nieuwe zakelijke kansen manifesteerden.

De voordelen

  • Verminderde systeem- en onderhoudskosten
  • Lager aantal benodigde zonnepanelen
  • Creatie van nieuwe markten en zakelijke mogelijkheden voor de olieveldleverancier

Handige links

Om een serie 316 magneetventiel te selecteren of een offerte aan te vragen,
ga naar onze Online Product Catalogue

Om een serie 262 magneetventiel te selecteren of een offerte aan te vragen,
ga naar onze Online Product Catalogue