REKENVOORBEELDEN

Slechts het pneumatische deel wordt beschreven in de vorm van een subsysteem in deze voorbeelden. Andere veiligheidsgerelateerde componenten (e.g. beschermende apparaten, elektrische logische elementen) moeten worden toegevoegd om te garanderen dat de veiligheidsfunctie compleet is.

De hier getoonde voorbeelden hebben alleen betrekking op het beëindigen van gevaarlijke bewegingen. In de pneumatiek dienen veiligheidsmaatregelen voor de onderbreking van energiebronnen, de evacuatie van potentiële energie, (druk in een deel van het circuit), en een "progressieve start-up" na een systeemstoring niet worden weggelaten.

Actuators (pneumatische cilinders) zijn niet in overweging genomen bij de berekening van de prestatieniveaus (PL=Performance Level). Daar actuators geen integraal onderdeel zijn van besturingssystemen vallen ze niet onder de EN ISO 13849-1 eisen. Fabrikanten zijn, echter, verplicht om de risico's te integreren die betrekking hebben op de uitvalkansen van de actuator in hun risico evaluatie (EN ISO 14121 en EN ISO 12100).

Om een PL = c, categorie 1 architectuur te bereiken

To attain a PL = c, category 1 architecture

Om een PL = c, categorie 2 architectuur te bereiken

To attain a PL = c, category 2 architecture

Om een PL = d, categorie 3 architectuur te bereiken

To attain a PL = c, category 3 architecture

Om een PL = d, categorie 3 architectuur te bereiken

To attain a PL = c, category 3 architecture