PRINCIPES MACHINEVEILIGHEID

Voornaamste principes en ontwikkeling van de normen

Risico evaluatie:

De fabrikant of leverancier van een machine of installatie dient er zorg voor te dragen dat er een risico analyse wordt uitgevoerd om te bepalen welke mogelijke gevaren ten aanzien van de gezondheid of veiligheid van de personen die bij de bediening van deze machine betrokken zijn, kunnen optreden. De machine dient vervolgens te worden ontworpen en geconstrueerd conform de resultaten van de risico evaluatie.