IMPLEMENTATIE VAN DE RICHTLIJN DOOR ASCO NUMATICS


ASCO producten vallend onder deze richtlijn:

De ATEX richtlijn is van toepassing op elektrische en niet elektrische apparatuur.

 • Het complete magneetventiel, behuizing en spoel, is ATEX gecertificeerd
 • Een pneumatisch ventiel met een geïntegreerd stuurventiel kan worden vergeleken met een magneetventiel, ook hier geldt het gehele product dient ATEX gecertificeerd te zijn
 • Een pneumatisch ventiel met een separaat stuurventiel (bijv. met een CNOMO stuurventiel) vraagt om 2 certificaten: een voor het CNOMO stuurventiel en een voor het pneumatisch ventiel
 • De ATEX certificering is benodigd voor niet-elektrische apparatuur: filters, drukregelaars, olievernevelaars, pneumatisch bediende afsluiters, cilinders.

Zie onze on-line ATEX catalogus

Ga naar begin pagina

Productmarkering:

 
Markering volgens EN 60079-1 Markering volgens EN 61241-1
Markering volgens EN 61241-18 Markering volgens EN 13463-5

Markeringsvoorbeelden

Serie NK magneetkop

voor magneetkop

Standaard cilinder

ATEX labelvoor pneumatisch product
Ga naar begin pagina

Gasgroepen

Groepen Gas Ontstekings-
temperatuur
Temperatuurklassen
T1 T2 T3 T4 T5 T6
I methaan
II A aceton
azijnzuur

ethaan
methyleenchloride
methaan (CH4)
koolmonoxyde
propaan
540 °C
485 °C
630 °C
515 °C
556 °C
595 °C
605 °C
470 °C
n-butaan
n-butyl
365 °C
370 °C
n-hexaan 240 °C
acetaldehyde
ethyl-ether
140 °C
170 °C
ethylnitriet 90 °C
B ethyleen
ethyl oxyde
425 °C
429 °C - 440 °C
waterstofsulfide 270 °C
C acetyleen (C2H2) 305 °C
carbonsulfide (CS2) 102 °C
waterstof (H2) 560 °C

Beschermingsgraad voor behuizingen

Tabel met IP bescherming

Ga naar begin paginaConformiteitsverklaringen verstrekt door ASCO:

 • Bij producten
  • EG conformiteitsverklaring
  • Installatie- & onderhoudsinstructies
 • Op aanvraag
  • EG-typegoedkeuringscertificaat
  • Productkwaliteitsborging