ALGEMENE INFORMATIE


Strekking van de richtlijn:
Deze richtlijn is overgenomen door de Europese Unie (EU) omdat er behoefte was aan harmonisering van de nationale richtlijnen om commerciële uitwisseling van producten voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen binnen de lidstaten van de EU te vergemakkelijken.
De Richtlijn definieert veiligheidseisen voor apparaten en beveiligingssystemen, bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen als gevolg van de aanwezigheid van ontvlambaar gas, nevel, damp of stof. De richtlijn omvat zowel elektrische als niet-elektrische apparatuur.
De richtlijn richt zich op de harmonisering van de eisen en de procedures voor de beoordeling van de overeenstemming.

Verschillen tussen oude en nieuwe richtlijnen:
 • Een unieke richtlijn voor apparatuur geschikt voor gebruik in mijnen (groep I) en in andere omgevingen (groep II) waar een potentieel explosiegevaarlijke atmosfeer aanwezig is.
 • De richtlijn definieert veiligheidseisen voor mechanische en elektrische apparatuur geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen als gevolg van de aanwezigheid van gas en stof.
 • Het aanbrengen van een EG markering op de apparatuur en beveiligingssystemen is verplicht.
 • De richtlijn vervangt de nationale richtlijnen voor elektrische apparatuur.
Deze nieuwe richtlijn heeft een groter bereik dan nationale normen.
goto the top of page
Wat is een explosiegevaarlijke omgeving?
nullEen ontploffing kan zich voordoen wanneer een combinatie van factoren aanwezig is:
 • Een ontvlambare substantie (damp, gas, nevel of stof) (A)
 • De zuurstof in de lucht = altijd aanwezig (B)
 • Onder atmosferische condities
  Ingeval, nadat ontbranding heeft plaatsgevonden (C), de ontploffing zich verspreid naar het nog niet ontbrandde mengsel (in geval van stofdeeltjes, als het stof nog niet volledig verbrand is na de ontploffing).
Een potentieel explosiegevaarlijke omgeving is een omgeving die explosief kan worden als gevolg van lokale en operationele handelingen.

Ingangsdatum:

Vanaf 1 July 2003, alle producten die in de Europese unie op de markt worden gebracht moeten voldoen aan richtlijn 94/9/EG.
Reeds geïnstalleerde apparatuur behoeft, echter, niet te worden vervangen door apparatuur die voldoet aan de ATEX richtlijn.

Hoe zit het met producten na 30 juni 2003?

Na 30 juni 2003, is overeenstemming met de ATEX richtlijn verplicht om het vrije verkeer van de goederen mogelijk te maken binnen de hele Europese Unie.
Alleen de nieuwe aanpak blijft geldig. Deze houdt rekening met:

 • Gevaarlijke omgevingen (zie pagina "Groepen en zones"),
 • CE Markering (zie pagina "ASCO en ATEX"),
 • Stoffige omgevingen EN 60241, EN 50181),
 • De CENELEC normen EN 60079-0/EN 50014 ff. voor elektrische apparatuur voor explosiegevaarlijke gas omgevingen (zie de "ATEX documentatie"),
 • Standaard EN 13463 voor niet-elektrische apparatuur voor potentieel explosiegevaarlijke omgevingen.
 
Hoe zit het met producten na 1 juli 2006?

Na 1 juli 2006, zijn de normen EN 50014..28 geleidelijk vervangen door de EN 60079 serie van normen in de lijst van geharmonseerde normen. Hetzelfde geldt voor de EN 50281-1-1 (elektrische apparatuur voor gebruik in de aanwezigheid van ontvlambaar stof) die wordt vervangen door de EN 61241 serie normen (zie de "ATEX documentatie").

Als de apparatuur niet wordt beïnvloed door substantiële wijzigingen van de nieuwe normen, hoeft de fabrikant geen aanvulling op de het typekeuringscertificaat aan te vragen.

Status van de harmonisatie van deze normen aan het eind van 2006:

EN 50014 Worden geharmoniseerd voor 1 oktober 2008, vervolgens vervangen door EN 60079-0 (2006) op 1 maart 2007
EN 50018 «d» Worden geharmoniseerd tot 1 maart 2007, vervolgens vervangen door EN 60079-1, geharmoniseerd in december 2006
EN 50019 «e» Vervangen door EN 60079-7 (2003), geharmoniseerd in juli 2006
EN 50020 «i» Worden geharmoniseerd voor 1 oktober 2009,vervolgens vervangen door EN 60079-11 (2007)
EN 50021 «n» Vervangen door EN 60079-15 (2003), geharmoniseerd voor juni 2008; vervolgens vervangen door EN 60079-15 (2005)
EN 50028 «m» Vervangen door EN 60079-18 (2004), geharmoniseerd in december 2006
EN 50281-1-1 Worden geharmoniseerd voor 1 oktober 2008, vervolgens vervangen door EN 61241-0 en EN 61241-1
Wat is de IECEx certificering?
 

De IECEx International Certification Scheme is een vrijwillig certificeringssysteem. Het biedt een certificaat van overeenstemming met de IEC serie normen 60079, 61241 en 61779. Deze certificering vergemakkelijkt de internationale handel van elektrische apparatuur bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en draagt bij tot het vermijden van de veelheid aan nationale certificeringen, terwijl het een aangepast niveau van veiligheid waarborgt. Het certificaat wordt afgegeven door een door de IECEx erkende organisatie, een ExCB (Ex testhuis).

 • Het biedt directe toegang tot de markten in Australië, Nieuw Zeeland etc.
 • Het vereenvoudigt de toegang tot lokale certificeringen in GOS, China, USA etc.
 • Het vermindert de tijd en de kosten voor certificering vanwege de internationale erkenning.
 • Alle afgegeven certificaten zijn beschikbaar voor wereldwijde download onder "Online Certificates" op IECEx.com.
Go to the top